Közérdekű adatok

A Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Vezető tisztségviselőinek, Felügyelőbizottság tagjainak 2020. évre vonatkozó javadalmazása
Név Munkakör Személyi alapbér Egyéb juttatás Végkielégítés mértéke Felmondási idő időtartama
dr. Kővári-Gráner Csilla Ügyvezető Mt. Szerint Mt. Szerint
Név Tisztség Havi Megbízási díj Megbízási díjon felüli egyéb járandóság A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás
dr. Denhoffer Balázs Felügyelőbizottság elnöke 130 000 Ft
dr. Kőszegi Bendegúz Ákos Felügyelőbizottság tagja 110 000 Ft
Kárpáti Gábor Felügyelőbizottság tagja 110 000 Ft
Az Mt. 188 § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint (az első számú vezetőn kívüli) vezető állású munkavállaló nincs.
A Társaság vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira irányadó javadalmazási szabályzat a Köztulajdon tv. 5 § (3) bekezdés
rendelkezésének megfelelően a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál letétbehelyezésre került.
A Társaság központi elektronikus elérhetősége: info@kontenerterminal.hu