Felügyeleti szerv

A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vagyontv.) 3. § (1) bekezdése szerint – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: 01-10-047584), mint alapító (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.

MNV Zrt.

Postacím, levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Központi telefonszám: (06 1) 237-4400
Központi Faxszám: (06 1) 237-4100
E-mail: info@mnv.hu